Bidezko elkarbizitza da pertsonen duintasunari dagokion egoera bakarra: ez gara gauzak edo objektu trukagarriak, baiizik eta balio handiagoko izakiak
ARIKETAK.
1. zeintzuk dira duintasunak eduki behar dituen ezaugarriak? Noiz hitz egiten duintasunari buruz?
2. ikusi hurrengo bideoa eta egin zerrenda bat zure ustez bertan faltan diren eskubideak


jarri duintasunaren kontrako adibideak (zuk zure inguruan ikusten dituzunak)