Giza eskubideen lehen belaunaldia eskubide zibil eta politikoena da: bizitzeko eskubidea eta osotasun fisikoa izatekoa, libreki pentsatzeko eta adierazteko eskubidea, libreki mugitzekoa.....eskubide horiek gidatzen dituen balio morala askatasuna da.
Zuzenbidezko estatua da horren ardura duena

Nola definituko zenuke Zuzenbidezko Estatua? zertan oinarritzen da?
Zeintzuk dira Zuzenbidezko Estatuak errespetatu behar dituen eskubideak bideo honen arabera? egin zerrenda
Zure ustez beharrezkoa da halako antolamendu politikoa gure oinarrizko eskubideak ziurtatzeko? zergatik?